Aktualności

Dobry, czy zły komornik?

W dzisiejszych czasach opinia społeczna negatywnie podchodzi do pracy komornika. Postrzegamy ludzi pracujących w tym zawodzie jako osoby pozbawione uczuć, które bezwzględnie dążą do określonych efektów. W rzeczywistości należy pamiętać, że celem pracy komornika jest nie zabierać, a odzyskać pieniądze, które w rzeczywistości powinny należeć do osoby poszkodowanej. Historia zawarta w lokalnej prasie idealnie obrazuje jak wyglądają procesy windykacyjne dokonywane przez naszą spółkę.


 

 

 

Zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji

W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, komornik co do zasady będzie zmuszony do zwiększenia skuteczności w toczących się przed nim sprawach. To co zmusi komornika do bardziej skutecznych dla wierzyciela działań wobec dłużnika to następujące wprowadzone do ustawy postanowienia:
1) komornik musi odmówić przyjęcia sprawy, gdy zaległość egzekucji w jego kancelarii przekracza 6 miesięcy - komornik, który ma znaczne zaległości nie przyjmie sprawy spoza swojego rewiru;
2) komornik nie przyjmie sprawy, jeżeli wpływ wszystkich spraw w jego kancelarii w roku poprzednim przekroczy 5 tysięcy, a skuteczność egzekucji w roku poprzednim nie przekracza 35% - zmusza to komorników do określonej skuteczności na poziomie 35%, w szczególności w odniesieniu do dużych kancelarii;
3) ostatni najistotniejszy punkt to nakaz odmowy przyjmowania jakichkolwiek nowych spraw do kancelarii, jeżeli w danym roku liczba już przyjętych spraw przekroczy 10 tysięcy - kancelarie będą mogły przyjmować mniejszą liczbę nowych spraw, a co za tym idzie dokładniejsze zajęcie się postępowaniami aktualnie prowadzonymi dla wierzycieli. Komornicy będą mieli więc czas, aby szczegółowiej przyjrzeć się każdej nowej sprawie.
Wprowadzone zmiany wpłynąć mają na poprawę skuteczności postępowań egzekucyjnych. (12.02.2016)

 

Nieuczciwy przedsiębiorca

Chorujący na stwardnienie rozsiane Pan Roman Z., został oszukany przez nieuczciwego przedsiębiorcę Wieslawa R. Zobowiązał się on bowiem sprzedać Panu Romanowi Z. auto przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. W październiku 2006 roku Pan Roman Z. wpłacił Wiesławowi R. 30.000,00 złotych tytułem zaliczki, a Wiesław R. zniknął z pieniędźmi.
Po wydaniu korzystnego wyroku i zaopatrzenia go w klauzulę wykonalności sprawa została skierowana do Komornika Sądowego. Po kilku latach toczącej się egzekucji komornik wobec bezskuteczności umorzył postępowanie egzekucyjne. Sprawa została skierowana do kolejnego komornika i sytuacja się powtórzyła.
Wtedy Pan Roman Z. trafił do nas. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze pracowników terenowych ustaliliśmy miejsce zamieszkania dłużnika, czego przez prawie 8 lat nie potrafili zrobić komornicy wcześniej prowadzący sprawę. Po kilku tygodniach od zlecenia, wysoce wyspecjalizowany zespół agentów terenowych, prawników, ślusarzy, tragarzy i kierowców pojazdów wielkogabarytowych wraz z komornikiem (z którym od lat ściśle współpracuje nasza kancelaria) zjawił się w miejscu zamieszkania dłużnika. Po kilkugodzinnych negocjacjach Wiesław R. dokonał spłaty połowy zadłużenia, resztę uregulował w ciągu kolejnych trzech miesięcy. (25.01.2016)

 

Zmiany w ustawie Prawo bankowe - Banki w końcu straciły swoją uprzywilejowaną pozycję.

Dnia 26 listopada 2015 roku weszły w życie przepisy, które zlikwidowały Bankowy Tytuł Egzekucyjny.

Co to znaczy?
Do tej pory banki same (bez występowania do sądu) mogły wystawiać sobie tytuły wykonawcze, na podstawie których występowały do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji przeciwko swoim kredytobiorcom.
W związku ze zmianami banki, tak jak inni obywatele, będą musieli najpierw złożyć pozew i oczekiwać na rozpoznanie sprawy przez sąd. Zmiana ta ma zapewnić dłużnikom tych instytucji prawo do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy przez niezawisły i niezależny sąd, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji.

Czy banki faktycznie straciły swoją uprzywilejowaną pozycję?
Warto jednak zauważyć, że pozycja banków nadal jest jednak uprzywilejowaną w stosunku do przeciętnego obywatela.
Mianowicie, banki mogą liczyć na ulgowe traktowanie przy opłatach sądowych. Limit został ustalony na 5% wysokości zadłużenia, ale nie mniej niż 30 złotych i nie wiecej niż 1000,00 złotych.
(15.12.2015)

 

Nie zamierzała oddawać...

W styczniu 2013 roku Pani Katarzyna W. udzieliła pożyczki swojej dobrej znajomej w kwocie 10 000,00 zł - Małgorzacie Z. Ta natomiast zobowiązała się na piśmie spłacić pożyczkę do stycznia następnego roku. Niestety nie wywiązała się ze swojego zobowiązania. W październiku 2014 roku w życiu Pani Katarzyny W. pojawiły się problemy (choroba matki, rozwód), zwrócila się więc do Małgorzaty Z., celem odzyskania pieniędzy. Niestety Małgorzata Z. nie miała najmniejszego zamiaru oddać pożyczonych pieniędzy. Po wielokrotnych nieudanych próbach odzyskania pieniędzy, Pani Katarzyna W., w lutym bieżącego roku, trafiła do naszej Kancelarii. Po uzyskaniu nakazu zapłaty wraz z klauzulą wykonalności, sprawa została skierowana do Komornika. W związku ze ścisłą współpracą naszej Kancelarii z Komornikiem, czynnego udziału pełnomocnika wierzyciela w trakcie czynności terenowych, już w listopadzie Pani Katarzyna W. odzyskała swoje pieniądze.  (03.12.2015)

 

Udostepnij: