Kontakt

CORPORIS
Spółka z o.o.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Piastowska 35

tel. +48 33 816 36 50
tel. +48 509 139 970
email: kontakt@windykacjabezoplat.pl

 

Spółka z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000241425;

NIP: 547-20-30-229