Windykacja bez opłat

Windykacja bez opłat to forma egzekwowania należności od dłużników zalegających z zapłatą wobec firm (Wierzyciel musi być przedsiębiorcą), którą realizujemy zdalnie. Pozwala ona firmom na zlecenie windykacji bez ruszania się zza biurka, tj. poprzez wypełnienie formularza.

Poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na tutejszej stronie (po naciśnięciu przycisku "ZLEĆ WINDYKACJĘ BEZ OPŁAT ON-LINE" poniżej) zlecacie Państwo spółce CORPORIS Sp. z o.o. windykację, tj. w szczególności przesłanie do Państwa dłużnika wezwania do zapłaty oraz wykonanie telefonu, celem odzyskania zaległej należności.

Ogromną zaletą tej formy windykacji jest to, że Wierzyciel nie ponosi ŻADNYCH KOSZTÓW! W zamian za usługę windykacji, Wierzyciel przenosi na naszą spółkę, przysługującą mu od dłużnika rekompensatę za koszty odzyskiwania wierzytelności, należną mu na podstawie art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 roku.

zleć windykację bez opłat on-line