Windykacja należności klasyczna

Windykacja klasyczna to forma egzekwowania należności od dłużników naszych Klientów, realizowana na trzech etapach: Przedsądowym, Sądowym oraz Egzekucyjnym.

Na etapie Przedsądowym prowadzimy z dłużnikiem negocjacje zmierzające w kierunku skłonienia go do dobrowolnej spłaty zadłużenia. Przyjmujemy założenie, że spłata musi nastąpić do 14 dni od zlecenia windykacji. Po tym terminie wszczynamy postępowanie sądowe przeciwko dłużnikowi. 
Na etapie Sądowym, przy zaangażowaniu zaprzyjaźnionej Kancelarii Prawnej, profesjonalni pełnomocnicy w szybki i sprawny sposób doprowadzają do uzyskania tytułu wykonawczego (wyroku, nakazu zapłaty itp.) przeciwko dłużnikowi.
Na etapie Egzekucyjnym przeprowadzamy sprawną egzekucję, w miarę możliwości prawnych, przed ściśle wyselekcjonowanymi Kancelariami Komorniczymi, stale współpracującymi z naszą spółką. 

Przyjmujemy sprawy na każdym etapie, nawet sprawy wielokrotnie umarzane jako bezskuteczne przez innych Komorników.