Windykacja należności operacyjna

Windykacja operacyjna to zespół szczególnych, nadzwyczajnych czynności operacyjnych wspierających postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komorników Sądowych. Ta forma windykacja jest zatem dotępna wyłącznie na etapie egzekucyjnym i wykracza poza standardowe działania wykonywane w ramach windykacji klasycznej.

Niestandardowe czynności operacyjne zapewniane przez nas w ramach tej usługi obejmują między innymi: 
- ustalenie w terenie rzeczywistego miejsca zamieszkania dłużnika oraz jego stanu majątkowego;
- osobisty udział pełnomocnika wierzyciela w trakcie czynności egzekucyjnych, w miejscu zamieszkania dłużnika;
- zajęcie ruchomości dłużnika przedstawiających wartość materialną oraz sentymalną/utylitarną zmuszając go do lepszej współpracy z wierzycielem;
- wnioskowanie podczas trwającej egzekucji do Komornika o wykonanie czynności niekonwencjonalnych (np. przeszukanie odzieży, szuflad, portfela);
- zabezpieczenie odbioru/wynoszenia zajętych ruchomości oraz transportu/tragarze/samochody bagażowe/lawety na zajęte i odebrane pojazdy;
- zawnioskowanie i przekonanie Komornika, aby wydał decyzję o oddaniu zajętych ruchomości pod dozór wierzyciela;
- zabezpieczenie zajętych ruchomości (magazyny, parkingi) odebranych pod dozór;
- wejście do lokalu dłużnika również pod jego nieobecność (w asyście Policji/ślusarza);
- obsługa licytacji komorniczych (ułatwiony zakup/możliwość przejęcia przez wierzyciela).

Czynności operacyjne stosowane przez nas w ramach tej usługi wymagają zaangażowania wielu współpracujących podmiotów zewnętrznych, co powoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów windykacji operacyjnej, indywidualnie negocjonowanych z Klientem, dla każdej sprawy.